phích cắm đực cái

Thuật ngữ “phích cắm đực cái” thường được sử dụng để miêu tả hai phần khác nhau của một hệ thống cắm cắm điện, nơi một phần là đực và một phần là cái.

  1. Phích cắm đực: Đây là phần cắm của hệ thống, thường được gắn vào đầu dây điện hoặc thiết bị để cắm vào phích cắm cái. Phích cắm đực có các chân cắm hoặc chân cắm nguồn điện sẽ kết nối với các lỗ cắm trên phích cắm cái.
  2. Phích cắm cái: Đây là phần ổ cắm của hệ thống, thường được gắn vào bức tường hoặc một vị trí cố định để nhận phích cắm đực. Phích cắm cái có các lỗ cắm hoặc chân cắm nguồn điện sẽ nhận phích cắm đực và cung cấp nguồn điện cho thiết bị hoặc dây điện được kết nối.

Phích cắm đực cái thường đi kèm với phích cắm cái để tạo thành một bộ hoàn chỉnh cho việc cắm cắm điện an toàn và tiện lợi. Các đầu cắm này có thể được sử dụng trong các ứng dụng gia đình, thương mại và công nghiệp để cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện như đèn chiếu sáng, máy tính, máy móc, quạt, tivi và nhiều thiết bị khác.

phích cắm 3 chân dẹt